+संस्काररत्नमाला

ओकोपाह्व-श्रीमत्-साग्निचिद्-वाजपेय-पौण्डरीक-याजि-सर्वतोमुखयाजि-गणेश-दीक्षित-तनूज-भट्टगोपीनाथ-दीक्षित-विरचिता सत्याषाढ-हिरण्यकेशि-स्मार्त-संस्कार-रत्न-माला।